Διαφυλλικό Λίπασμα Ασβεστίου-Θείου-Χαλκού, κατάλληλο και για χρήση στις Βιολογικές Καλλιέργειες

General Details

POWER CaS-Cu ®

Διαφυλλικό Λίπασμα Ασβεστίου-Θείου-Χαλκού, κατάλληλο και για χρήση στις Βιολογικές Καλλιέργειες:

Διαφυλλικό Λίπασμα ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ – ΘΕΙΟΥ – ΧΑΛΚΟΥ

ΔΡΑΣΗ:

  • Bελτιώνει την ποιότητα των καρπών (χρώμα, μέγεθος, συνεκτικότητα) και την ικανότητα συντήρησης των καρπών.
    Ενισχύει την αντοχή των δένδρων και των καρπών σε ασθένειες και εχθρούς.
    Αυξάνει τη γονιμότητα των ανθέων της επόμενης χρονιάς.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Εφαρμόζεται διαφυλλικάμε ψεκασμό

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

Διαφυλλικά: 4-15 κιλά στα 1000 κιλά νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

 

ΤΥΠΟΙ / ΣΥΝΘΕΣΗ

ΘΕΙΟ (S):  60%

ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca): 30%

ΧΑΛΚΟΣ (Cu): 3%

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Documents